Kỹ năng bán hàng


Sợi dây nhỏ con voi to – Giới hạn cần vượt qua để Bán Hàng

Các bạn đọc và suy ngẫm nhé :)) Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không…